Castellano Català
Logo
pla


Promoc espais on a través d'experiències vivencials podrem abordar el que ens incomode de la comunicació quotidiana que fem servir amb els infants, adolescents  i entre adults.


També és un espai on el judici queda fora i amb la confiança i el respecte podrem caminar per a fer aflorar una comunicació quotidiana més nodridora.